FAQs Complain Problems

शिक्षा क्षेत्र

हेलम्बु गाउँपालिकाका विद्यालयहरुको सुची

क्र.सं विद्यालयको नाम ठेगाना प्रधानाध्यापकको नाम थर सम्पर्क नं संचालित कक्षा बालबिकास कक्षा शिक्षक संख्या (चालु आ.व. EMIS) अन्य कर्मचारी संख्या (चालु आ.व. EMIS) विद्यार्थी संख्या (चालु आ.व. EMIS) विद्यालयको विस्तृत विवरण लिंक
श्री गोरखनाथ आ.वि. तार्केघ्याङ, हेलम्बु गा.पा.  - १ तोयानाथ गौतम ९८४१००५१२३ १ - ५ नरहेको ५  १४ थप जानकारी
श्री गोल्मादेवी मा.वि. तिम्बु, हेलम्बु गा.पा.  - १ देवराज दाहाल ९८६०४०३७०२ १ - १० रहेको १५  १९५ थप जानकारी
श्री मेलम्चीघ्याङ मा.वि. मेलम्चीघ्याङ, हेलम्बु गा.पा.  - १ पूर्णबहादुर गौतम ९८४१३५७२२० १-१० रहेको १८ ३०४ थप जानकारी
श्री देउराली आ.वि. तार्तोङ, हेलम्बु गा.पा.  - १ पेम्बा लामा ९८०८७२६०६२           थप जानकारी
श्री सर्कथली आ.वि. सर्कथली, हेलम्बु गा.पा.  - १ बालकृष्ण गौतम ९८४१४३१४०७ १-५ रहेको १५ थप जानकारी
श्री पेमा छोलिङ आ.वि. नाकोटे, हेलम्बु गा.पा.  - १ रमेशप्रसाद कोइराला ९८४९१०७२४९ १-८ रहेको ५३ थप जानकारी
श्री भुमेश्वरी मा.वि. मुक्तिटार, हेलम्बु गा.पा.  - २ राजेन्द्र शाह ९७४१०५०४७३ १-१२ रहेको १८ ३१४ थप जानकारी
श्री नुर्बुलिङ मणिचौर मा.वि. खर्कडाडा, हेलम्बु गा.पा.  - २ ज्ञानबहादुर लामा ९८०३१०६५४४ १-१० रहेको १६० थप जानकारी
श्री चित्रे आ.वि. चित्रे, हेलम्बु गा.पा.  - २ शम्भुनाथ गुरागाइ ९८६१२०६४३९ १-३ रहेको १९ थप जानकारी
१० श्री मणिकण्ठेश्वरी आ.वि. भिरखर्का, हेलम्बु गा.पा.  - २ सानुबाबु खड्का ९८५११८११५९ १-५ रहेको ३७ थप जानकारी
११ श्री सेतीदेवी आ.वि. रिमाल टोल, हेलम्बु गा.पा.  - २ गंगानाथ भण्डारी ९८४३७०४७०६ १-५ रहेको २८ थप जानकारी
१२ श्री सातधारा आ.वि. तामाङ भिरखर्क, हेलम्बु गा.पा.  - २ सोमबहादुर जोती ९८०८००९१५१ १-६ नरहेको ४३ थप जानकारी
१३ श्री रिसांकुमाने आ.वि. तामाङ ढोडेनी, हेलम्बु गा.पा.  - २ रामप्यारी चालिसे ९८२३१४०८०० १-५ नरहेको ५७ थप जानकारी
१४ याङ्ग्रीमा बो. स्कुल (निजी) सेर्माथाङ, हेलम्बु गा.पा.  - २ निमा लामा ९८०८११९४९६           थप जानकारी
१५ जय बागेश्वरी मा.वि. पाल्चोक , हेलम्बु गा.पा.  - ३ रामगोपाल श्रेष्ठ ९७४११७८०५४ १-१० रहेको २२२ थप जानकारी
१६ पाल्चोक मा.वि. ककनी भन्ज्याङ, हेलम्बु गा.पा.  - ३ नेत्र भुजेल ९८६५७०७८५४ १-१० रहेको १० २१८ थप जानकारी
१७ इसिङ आ.वि. इसिङ, हेलम्बु गा.पा.  - ३ ध्रुव गिरी (नि.प्र.अ.) ९८०३३८१२७८ १-६ रहेको ८६ थप जानकारी
१८ सरस्वती मा.वि. ग्याल्थुम बजार, हेलम्बु गा.पा.  - ४ सिताराम ढकाल ९८४११५१७८७ १-१० रहेको २० ४६८ थप जानकारी
१९ महाकाली निन्देश्वरी आ.वि. मराम्ची, हेलम्बु गा.पा.  - ४ शौनकुमार लामिछाने ९८०८३२९७१५ १-५ रहेको ४५ थप जानकारी
२० ज्ञानोदय आ.वि. देवीथान, हेलम्बु गा.पा.  - ४ वीरेन्द्रकुमार लामिछाने ९८०३४४७६३७ १-५ रहेको ६७ थप जानकारी
२१ उर्लेनी आ.वि.  महाँकाल, हेलम्बु गा.पा.  - ४ सुर्जेमान तामाङ ९८४०५००५५२ १-३ नरहेको ३६ थप जानकारी
२२ इस्ट पोइन्ट एकेडमी ढुंग्रेबजार, हेलम्बु गा.पा.  - ४ दामोदर भारती ९८५१०१८८६८           थप जानकारी
२३ सर्वोदय मा.वि. छाजोडाँडा, हेलम्बु गा.पा.  - ५

रामचन्द्र लामिछाने (स.प्र.अ)

९८११८१२३२६ १-१० रहेको २३४ थप जानकारी
२४ पद्मेश्वरी आ.वि. लाभागाउ, हेलम्बु गा.पा.  - ५ चमेली गिरी ९८६५०९८९८२ १-५ रहेको ६५ थप जानकारी
२५ बोल्दे आ.वि. बोल्दे, हेलम्बु गा.पा.  - ५ सुकुबहादुर तामाङ ९८१२०११७६२           थप जानकारी
२६ भन्ज्याङ आ.वि. सिरिसे, हेलम्बु गा.पा.  - ५ बीरबहादुर बोहोरा ९८०९४०१९४६ १-४ रहेको ४४ थप जानकारी
२७ सृजना आ.वि. चित्रे भन्ज्याङ, हेलम्बु गा.पा.  - ५ बिमला लामिछाने ९८६०००१७९१ १-३ नरहेको २० थप जानकारी
२८ सिद्दार्थ आ.वि. भारती टोल, हेलम्बु गा.पा.  - ५ मीरा तामाङ ९८२३१४०७२६ १-५ रहेको ६२ थप जानकारी
२९ महेन्द्र मा.वि. सुपारीटार, हेलम्बु गा.पा.  - ६ नेत्रप्रसाद भट्टराइ ९८०८१८२९७० १-१२ रहेको १७ ३२८ थप जानकारी
३० नारायण आ.वि. इचोक, हेलम्बु गा.पा.  - ६ पूर्णबहादुर पण्डित ९८६९१०२२२८ १-८ रहेको ११ २९४ थप जानकारी
३१ ज्याम्बेयाङ आ.वि. घोप्टेघ्याङ, हेलम्बु गा.पा.  - ६ जयनारायण मिश्र ९८०४८२३०१७           थप जानकारी
३२ ढापसुङ आ.वि. ढापसुङ,  हेलम्बु गा.पा.  - ६ रामदयाल शाह ९८०९६११२०८           थप जानकारी
३३ महेन्द्र आ.वि. महाँकाल,  हेलम्बु गा.पा.  - ७ हरिप्रसाद घिमिरे ९८४३५७२२२४           थप जानकारी
३४ पातिङ आ.वि. पातिङ,  हेलम्बु गा.पा.  - ७ प्रदिप मिजार ९८०३१०२६३२ १-८ रहेको ११ २२५ थप जानकारी
३५ महाकालेश्वरी आ.वि. सुरसिङ,  हेलम्बु गा.पा.  - ७ रामकुष्ण सापकोटा ९८१८८५६४२१ १-७ रहेको १०३ थप जानकारी
३६ हरिसिद्दि आ.वि. बंगारे,  हेलम्बु गा.पा.  - ७ ढकदेवी पौड्याल ९८४३५६७७७ १-४ रहेको ६६ थप जानकारी