FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिका (थप) विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 03/19/2019 - 00:00 PDF icon राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिका (थप) विनियोजन एन २०७५.pdf
राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७५ ७५/७६ 03/19/2019 - 00:00 PDF icon राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७५.pdf
राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५ (प्रथम संशोधन) ७५/७६ 03/19/2019 - 00:00 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५ (प्रथम संशोधनन).pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ ७५/७६ 03/19/2019 - 00:00 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका डोजर तथा लोडर संचालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 10/04/2018 - 07:43 PDF icon डोजर तथा लोडर स‌ंचालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
शिक्षक कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा कोष कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:42 PDF icon shichyak karmachari swasthya surakhchya kosh karyabidhi 2075.pdf
घ वर्गको इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:41 PDF icon घ वर्गको इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
विधालय सरसफार्इ तथा स्वच्छन्दतासम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:40 PDF icon विधालय सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
अस्थायी राहत करार शिक्षक कर्मचारी अवकाश कोष कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:39 PDF icon अस्थायी राहत करार शिक्षक कर्मचारी अवकाश कोष २०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:37 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages