सूचना तथा समाचार

कृषि अनुदान सम्बन्धि सूचना ।

कृषि अनुदान सम्बन्धि सूचना ।

थप जानकारीको लागि कृषि शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला: 
रमा कार्की (९८५१२०१७७२) प्रा.स.
सुर्य अधिकारी (९८४६४४१९२१) ना.प्रा.स. 
सहाना कार्की (९८६५०६०४७०) ना.प्रा.स.